KARTA PRODUKTU – GEKOTEX

Dla osiągnięcia najwyższej skuteczności filtracji przy szczególnie wymagających procesach odpylania dobór materiału filtracyjnego nie jest wystarczającym rozwiązaniem.

Przykładem może być pył powstający przy produkcji bieli tytanowej. Zdarza się, że oczyszczana mieszanina powietrzno-pyłowa może zawierać przeważającą ilość cząstek o rozmiarze poniżej 1 mikrona. Tak specyficzny skład pyłu wraz z ambitnie wyznaczonym celem emisyjnym wymaga maksymalnego uszczelnienia.

Worek filtracyjny wykonany z materiału pokrytego najskuteczniejszą membraną PTFE dającą dla pyłu o wielkości 0,3-0,5 mikrona skuteczność na poziomie zbliżonej do 99% może nie wystarczyć, aby osiągnąć zapylenie poniżej 50 mg/m3 przy zadanych parametrach procesu.

Otwory po igłach powstałe w procesie szycia worka filtracyjnego tworzą przestrzeń do przedostawania się tak drobnego pyłu. Nałożenie na szew specjalnej taśmy wykonanej z PET i silikonu poprzez proces wgrzania jej na zszywaną powierzchnię pozwala poprawić wyniki filtracji o 4-9 % wg przeprowadzonych badań.

Uszczelnianie szwów możliwe jest na materiałach:

  • Poliester
  • Poliaktylonitryl
  • Tkanina szklana
  • PTFE
  • Poliimid
  • PPS